Basisprogramma JONGleren in het verkeer

JONGleren in het verkeer geeft handvatten en tips aan pedagogische medewerkers en ouders voor verkeerseducatie en -opvoeding van jonge kinderen. Organisaties die meedoen met JONGleren in het verkeer krijgen een instructiebijeenkomst en een goed gevulde themakist met materialen die zij zullen gebruiken tijdens de verkeersthemaweken om samen met de kinderen het thema verkeer te ontdekken. 

JONGleren in het verkeer is bestemd voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en kleutergroepen van basisscholen. Het basisprogramma JONGleren in het verkeer bestaat uit drie onderdelen:

  1. Instructiebijeenkomst voor leerkrachten en pedagogische medewerkers
  2. Themakist met materialen die gebruikt kunnen worden tijdens de verkeersthemaweken
  3. Ouderbijeenkomst

Onderdelen basisprogramma JONGleren in het verkeer

1. Instructiebijeenkomst voor leerkrachten en pedagogische medewerkers

Voordat een locatie JONGleren in het verkeer kan uitvoeren krijgen de leerkrachten en pedagogische medewerkers instructies door een uitvoerder van JONGleren in het verkeer. Zo weten de leerkrachten en pedagogische medewerkers goed hoe zij het project moeten aanpakken. Alle lessuggesties zijn gebundeld in een praktische map waaruit de leerkrachten en pedagogische medewerkers ideeën kunnen putten. Een belangrijk kenmerk van JONGleren in het verkeer is het feit dat alles spelenderwijs gaat.

2. Themakist, te gebruiken tijdens de verkeersthemaweken

Een belangrijk onderdeel van JONGleren in het verkeer is de themakist. De themakist is gevuld met aantrekkelijk verkeersmateriaal. De leerkrachten en pedagogische medewerkers gebruiken de themakisten tijdens de verkeersthemaweken om het thema verkeer samen met de peuters en kleuters te ontdekken. De verkeersthemaweken duren gemiddeld 3 tot 6 weken. Tijdens deze themaweken staat alles in het teken van verkeer. De kinderen leren op spelenderwijs hoe zij zich veilig moeten gedragen in het verkeer. De themakist is gevuld met voorleesboekjes, liedjes, materialen voor rollenspellen en speelgoed voor de kinderen om mee te spelen. Er zit zelfs ook een verkeerslicht in. Alle materialen hebben het thema verkeer.

3. Ouderbijeenkomst

Het project wordt afgesloten met een ouderbijeenkomst. Tijdens deze interactieve bijeenkomst krijgen ouders informatie over de verschillende ontwikkelingsfasen van hun kind en leren zij hoe ze hun kind veilig laten deelnemen aan het verkeer. Er worden filmpjes getoond en tips gegeven. Tijdens de ouderbijeenkomst wordt het belang van het oefenen in de praktijk benadrukt. Kinderen leren namelijk vooral door te doen. De zintuigen en hersenen ontwikkelen zich door te oefenen. Ouders kunnen niet genoeg beseffen hoe groot de invloed van hun goede voorbeeld is. Wat kinderen hun ouders zien doen is wat zij na gaan doen.

Tijdens de ouderbijeenkomst komen de volgende thema’s aan bod:

  • De ontwikkelingsfasen in relatie tot verkeersopvoeding;
  • De gevaren van het verkeer en onveilige situaties;
  • Voorbeeldfunctie van de ouders en imitatiegedrag van jonge kinderen;
  • Het veilig vervoeren van jonge kinderen: lopend, fietsend en in de auto;
  • Stimuleren van het gewenste gedrag bij jonge kinderen.
Een ouderbijeenkomst waar ouders en/of verzorgers informatie krijgen over jonge kinderen in het verkeer.

 

 

“De ouderbijeenkomst was heel nuttig en informatief, het werd dynamisch, interactief gebracht. Ik heb er écht veel aan gehad en ben blij dat ik ben geweest! Ik heb inzichten gekregen die ik eerst niet kende over jonge kinderen en het verkeer”.

Elsa, moeder van Jasper

JONGleren in het verkeer op jouw locatie 

Wanneer een locatie besluit aan te haken bij JONGleren in het verkeer, krijgen de leerkrachten en pedagogische medewerkers de instructiebijeenkomst en ontvangen zij de themakist. De leerkrachten en pedagogische medewerkers gaan vervolgens de themaweken uitvoeren samen met de peuters en kleuters. De ouderbijeenkomst wordt georganiseerd en verzorgd door de uitvoerder van JONGleren in het verkeer waarbij de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en/of basisscholen verantwoordelijk zijn voor het uitnodigen van de ouders. Eens per twee jaar wordt het project JONGleren in het verkeer herhaald op dezelfde locatie.

JONGleren in het verkeer in de praktijk - video's

JONGleren in het verkeer.
JONGleren in het verkeer op obs Het Letterveld.