Inspiratiebijeenkomst Fiets

Kinderen leren steeds later fietsen. Omdat zij vaak met de auto naar school worden gebracht, doen kinderen weinig tot onvoldoende ervaring op in het verkeer. Het toenemende autoverkeer zorgt voor een verhoging van de chaos rondom scholen. JONGleren in het verkeer zet zich in om leerkrachten, pedagogische medewerkers en ouders te enthousiasmeren om actief aan de slag te gaan met fietsvaardigheid.

Interactieve training

Voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen die het project JONGleren in het verkeer hebben uitgevoerd, is het mogelijk deel te nemen aan de ‘inspiratiebijeenkomst fiets’. In deze interactieve training gaan leerkrachten en pedagogische medewerkers samen aan de slag met het thema ‘leren fietsen’ en krijgen zij handvatten om een leerzaam en aantrekkelijk programma rondom dit thema te kunnen vullen. Hierbij is speciale aandacht voor de volgende ontwikkelingsgebieden:

  • Motorische ontwikkeling
  • Taalontwikkeling
  • Reken ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Ouderbetrokkenheid

Materialen inspiratiebijeenkomst fiets

Wanneer een locatie een inspiratiebijeenkomst fiets wil organiseren, volgen de leerkrachten en pedagogische medewerkers een informatiebijeenkomst voor fietsvaardigheid. Na afloop van de informatiebijeenkomst ontvangt de locatie een link naar lesmaterialen en een aantal fysieke materialen, die de locaties samen met de themakist JONGleren in het verkeer, kunnen gebruiken bij de verkeerslessen.

De materialen van de inspiratiebijeenkomst fiets zijn onder meer een Puky loopfiets inclusief helm en de nieuwe handleiding JONGleren in het verkeer

 

 

De materialen van de inspiratiebijeenkomst fiets zijn onder meer een Puky loopfiets inclusief helm en de nieuwe handleiding JONGleren in het verkeer. De overige materialen op de afbeelding geven een indicatie. Deze kunnen enigszins afwijken. 

De inspiratiebijeenkomst fiets is ontwikkeld door Edux en wordt door verschillende organisaties uitgevoerd.