Ouders en/of verzorgers

Verkeersopvoeding begint al op zeer jonge leeftijd. Door te vertellen wat je doet en door regelmatig met je kind te wandelen en te fietsen, leren kinderen al spelenderwijs hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. Ouderbetrokkenheid speelt daarom een belangrijke rol bij JONGleren in het verkeer. De themaweken op de locaties worden dan ook altijd afgesloten met een ouderbijeenkomst.

De rol van ouders in het verkeer

Omdat ouders een ontzettend belangrijke rol spelen in de verkeerseducatie van hun kinderen betrekt JONGleren in het verkeer hen volop. Kinderen leren van hen de goede vaardigheden in het verkeer. Kinderen leren door gedrag te kopiëren van anderen (voornamelijk van voorbeeldfiguren zoals ouders). Uit onderzoek blijkt dat kinderen het meeste leren van volwassenen die veel voor hen betekenen. Alleen vertellen wat goed of fout is, is belangrijk maar onvoldoende. Het vertoonde gedrag is datgene waar kinderen van leren en wat zij zullen overnemen. Het is belangrijk dat ouders daarom altijd hun voorbeeldfunctie serieus nemen in het verkeer. 

Automatiseren met stoeprand stop

Abstracte regels zijn nog te moeilijk voor kleine kinderen. Wel kunnen ouders uitleggen dat de stoep de plaats van het kind is en de weg de plaats van de auto’s. Het boekje ‘Stoeprand Stop’ van Dick Bruna is hierbij een mooie aanvulling. Oefenen met kijken is de basis. Vraag ook eens aan het kind wat het kind ziet. Sommige kinderen zien een auto op 500 meter afstand en durven niet over te steken. Andere kinderen steken dan gewoon over. 

Samen oefenen in het verkeer

Door veel te oefenen met het kind leert hij of zij verkeerssituaties te herkennen, beter met de verkeerssituaties om te gaan en snelheden in te schatten. Ondanks dat kinderen dit al gauw goed lijken te doen, is een begeleider in het verkeer langer nodig dan verwacht. Kinderen kunnen tot 10 jaar nog moeilijk complexe situaties inschatten. Mocht een andere verkeersdeelnemer iets verkeerd doen, dan kunnen zij daar moeilijk op reageren. 

Ouderbrochure 

JONGleren in het verkeer heeft een ouderbrochure met tips voor ouders om samen met hun kind te oefenen. The brochure with information about how you can practice with your child in traffic is also available in English, Polish (Polski), Romanian (Română), Ukrainian (Україна), Tigrinya (ትግሪኛ), Arabic (اللغة التركية) and Turkish (Türk). Click here for the brochures in the different languages

Aandachtspunten voor ouders met jonge kinderen in het verkeer

Bekijk onderstaande video voor meer informatie over jonge kinderen in het verkeer en de aandachtspunten voor ouders. The video with information about young children in traffic is also available with subtitles in English. 

Naast de video hebben wij een aantal handige links met verkeerstips verzameld.

Jongleren in het Verkeer.