Leerkrachten en pedagogische medewerkers

De kracht van JONGleren in het verkeer komt mede door het complete aanbod aan materialen en de begeleiding die de leerkrachten en pedagogische medewerkers krijgen vanuit de uitvoerders van JONGleren in het verkeer. De instructiebijeenkomst voor de leerkrachten en pedagogische medewerkers is het startschot van het project. De themakist wordt dan uitgedeeld samen met uitleg en werkideeën voor het project. JONGleren in het verkeer sluit goed aan bij alle lesmethoden die op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en in kleutergroepen van basisscholen worden gebruikt zoals Startblokken en Uk en Puk. Daarnaast sluit JONGleren in het verkeer aan op de leerdoelen van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Themakist met materialen die gebruikt kunnen worden tijdens de verkeersthemaweken

 

 

Themakist met materialen die gebruikt kunnen worden tijdens de verkeersthemaweken. De themakist is gevuld met voorleesboekjes, liedjes, materialen voor rollenspellen, speelgoed en een verkeerslicht voor de kinderen om mee te spelen.

JONGleren in het verkeer biedt handvatten, maar zeker ook genoeg ruimte voor eigen interpretaties. Een aantal voorbeelden van creatieve invullingen van het project:

  • Ouders uitnodigingen die in hun beroep met verkeer te maken hebben en hierover komen vertellen: vrachtwagenchauffeur, politieagent, piloot, fietsenmaker;
  • Wieltjes-dag: alle kinderen mogen deze dag iets met wielen meenemen zoals een skelter, fiets, step, skateboard;
  • Uitstapjes maken: bijv. naar de brandweer, politiebureau of samen met de bus op pad;
  • Het maken van een verkeersplein op het schoolplein zodat de kinderen ook in de praktijk kunnen oefenen.

Leerkrachten en pedagogische medewerkers worden gestimuleerd om hun ervaringen met JONGleren in het verkeer te delen met de ouders van de kinderen via bijvoorbeeld een eigen nieuwsbrief of via sociale media. Hiermee worden de ouders betrokken en kunnen collega’s geïnspireerd raken. Via de Facebookpagina JONGleren in het verkeer, het Pinterest bord JONGleren in het verkeer en het Pinterest bord verkeer traktaties zijn er nog meer leuke ideeën te bekijken.